เรื่องเช่าหลักทรัพย์

ในการให้บริการ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา นั้นเหมาะสำหรับท่านที่ซึ่งต้องการใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวแต่ว่ามีหลักทรัพย์ของตนเองมูลค่าไม่เพียงพอต่อการไช้เป็นหลักประกันตัวจึงจำเป็นที่จะต้องทำการ เช่าหลักทรัพย์ เพื่อไปตัดเงินต้นทุนในกระเป๋าของท่านดังนั้นการดำเนินการอันนี้ต้องใช้เวลาและจำเป็นที่จะต้องมีเวลาในการดำเนินการห์พุฒสุทำงานตอนนี้ก็ควรจะต้องมีความรู้ความสามารถไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้อาจจะเกิดผลเสียกับท่านก็เป็นไปได้คำแนะนำจึงต้องการออกมาจากความรู้ประสบการณ์หรือความเข้าใจต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนและไม่ใช่ว่ามั่วไปมั่วมาจนเกิดผลเสียคนที่ตามมาข้างหลังจะทำงานกันอย่างยากลำบากพบเห็นกันอยู่บ่อย ๆสงสารคนข้างหลังทำงานเลยนะรหัสเพราะว่าคนแรกวางระเบิดไว้เพียบเลยเหล่านี้เกิดขึ้น

ไม่ได้มาบ่นหรือมาด่าใครแต่บอกขั้นตอนการทำงานเอาไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวผู้ต้องหาเองการ เช่าหลักทรัพย์ มองเหมือนแค่ว่าไปเช่าหลักทรัพย์เข้ามาแล้วเอาไปวาประกันตัวอันนั้นมันเป็นเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังหรือเบื้องลึกการทำงานจะมีรายละเอียดหรือ detail ต่าง ๆ เปรียบดังรถยนต์ซึ่งท่านเห็นวิ่งด้วยความเร็วสูงว่ามันสวยและโกดีเหมือนไม่มีอะไรแต่ภายในสวยงามนั้นย่อมสอนไปด้วยความสลับซับซ้อนกลไกทำงานของเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างซึ่งต้องออกแบบยามดีพิถิพิถันวิ่งอย่างไรให้หนุ่มและเงียบไม่เสียการทรงตัวโดยง่ายตรงนี้หลายบริษัทสุ่มทุ่มเทงบพัฒนาและทดสอบทดลองเป็นจำนวนมากการทำงานของเราก็เช่นกันมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกอยู่ที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงการใช้หลักทรัพย์มีความต้องใช้คนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาทำงานผลประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเองทั้งนั้น เช่าหลักทรัพย์ ไม่ก็ไปดูที่ http://รับประกันตัว.lawyersiam.com/

สิ่งที่ต้องใช้ในการ เช่าหลักทรัพย์ หรือดำเนินการ ประกันตัวผู้ต้องหา นั้นมีหลายอย่าง บางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือมองไม่ออกว่าต้องใช้อะไรบ้าง มาเราจะเฉลยให้ฟังว่าต้องใช้อะไรอย่างไรกัน จะได้ไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปว่า การเช่าหลักทรัพย์นั้นคืออะไรเป็นอย่างไรกัน โดยในคดีความแต่ละอย่าง มีอัตราค่า เช่าหลักทรัพย์ หรืออัตราประกันตัวผู้ต้องหาไม่เท่ากัน ดังละเอียดต่อไปนี้คือ

การกำหนดราคา เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา
ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ราคา 10,000 บาทขึ้นไป
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
ฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการปกครอง ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานแจ้งความเท็จ ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ แสดงหลักฐานเท็จ ราคา 60,000 บาทขึ้นไป
ฐานขัดหมายศาล ราคา 10,000 บาทขึ้นไป
ฐานซ่องโจร ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
มีอาวุธปืนหรือของกลาง ราคา 30,000 บาทขึ้นไป
ฐานมั่วสุม 10 คนขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
ถ้าผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้า ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่น ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ถ้าเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 218 ราคา 300,000 บาทขึ้นไป
ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ราคา 400,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานทำลายเอกสาร พินัยกรรมของผู้อื่น ราคา 80,000 บาทขึ้นไป
ฐานปลอมเอกสาร ( ม. 264) ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานปลอมเอกสิทธิ์หรือเอกสารราชการ ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานปลอมเอกสาร (ม. 266) ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานข่มขืนกระทำชำเรา (ม. 276, 277) ราคา 150,000 บาทขึ้นไป
ถ้าร่วมกันข่มขืนโดยการโทรมหญิง – บทฉกรรจ์
ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระทำอนาจาร ราคา 500,000 – 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักไป เพื่อการอนาจาร ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานพรากผู้เยาว์ พรากเด็ก ราคา 120,000 บาทขึ้นไป
ฐานฆ่าผู้อื่น (ม. 288-ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,289-บทฉกรรจ์ของการฆ่าผู้อื่น) ราคา 400,000 บาทขึ้นไป
ถ้าเป็นการกระทำในขั้นพยายามกระทำผิด(ความผิดกระทำไปสำเร็จแล้ว แต่ยังไม่บรรลุผล) ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระทำโดยประมาท มีผู้ถึงแก่ความตาย(ม.291 มิได้มีเจตนา แต่กระทำการโดยประมาทเลินเล่อ) ราคา 100,000 – 150,000 บาทขึ้นไป
ฐานชุลมุน มีผู้ถึงแก่ความตาย(ม.294-เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้โดยมีผู้ตาย) ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย(ความผิดลหุโทษ) ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
ถ้าใช้อาวุธ ราคา 30,000 บาทขึ้นไป
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส(ม.297) ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานชุลมุนมีผู้ได้รับอันตรายสาหัส(ม.299) ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระทำโดยประมาทมีผู้ได้รับอันตรายสาหัส(ม.300) ราคา 30,000 – 50,000 บาทขึ้นไป
ถ้าเป็นกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานลักทรัพย์ (ม.334-ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์) ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
ถ้าถูกประทุษร้ายเกินกว่า 50,000 หรือลักทรัพย์โดยวิธีล้วงกระเป๋า ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานลักทรัพย์ (ม.335-เหตุฉกรรจ์กรณีลักทรัพย์ 12 กรณี) ราคา 120,000 บาทขึ้นไป
ถ้าเป็นกรณี ม.335 ทวิ(ลักพระพุทธรูป) 336 ทวิ(ลักหรือวิ่งราวทรัพย์กรณีพิเศษ) ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานวิ่งราวทรัพย์(ม.) ราคา 120,000 บาทขึ้นไป
ฐานกระโชกทรัพย์ ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ฐานรีดเอาทรัพย์(ม.338-ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น ให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นไ ด้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผย จะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น) ราคา 120,000 บาทขึ้นไป
ฐานชิงทรัพย์(ม.339-ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย….) ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ฐานปล้นทรัพย์(ม.340-ชิงทรัพย์ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) ราคา 300,000 บาทขึ้นไป
ฐานฉ้อโกง, ฐานยักยอกทรัพย์, ฐานทำให้เสียทรัพย์ 3ใน 4 ของจำนวนเงินหรือทรัพย์ที่กระทำแต่ขั้นต่ำ20,000 บาทขึ้นไป
ฐานรับของโจร(ม.357-ในการรับของโจรนั้น ต้องมีเจตนาทุจริตด้วย) ราคา 80,000 บาทขึ้นไป
... การพนัน ใช้ หลักทรัพย์ ดังราคาประมาณต่อไปนี้
ผู้เล่นการพนันตามบัญชี ก. ราคา 10,000 บาทขึ้นไป
ผู้เล่นการพนันตามบัญชี ข. ราคา 5,000 – 10,000 บาทขึ้นไป
เจ้ามือ ราคา 30,000 บาทขึ้นไป
เจ้าบ้าน ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
... อาวุธปืน
มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน ราคา 30,000 บาทขึ้นไป **ปัจจุบันน่าใช้ประมาณ 100,000 บาท
มีอาวุธปืน มีทะเบียน (พกพา) ราคา 30,000 บาทขึ้นไป **ปัจจุบันน่าใช้ประมาณ 100,000 บาท
มีอาวุธของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาต (ผิดมือ) ราคา 30,000 – 50,000 บาทขึ้นไป
มีเครื่องกระสุนปืน ราคา 20,000 – 50,000 บาทขึ้นไป
มีอาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด( นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้) ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
... ยาเสพติด ใช้หลักทรัพย์ประมาณต่อไปนี้ (ราคา เช่าหลักทรัพย์ เท่าไหร่ ต้องโทรถาม)
เสพกัญชา ราคา 5,000 บาทขึ้นไป
ครอบครองกัญชา (ไม่เกิน 20 กรัม) ราคา 30,000 บาทขึ้นไป ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ 100,000 บาทขึ้นไป
ครอบครองเฮโรอีน มอร์ฟีน (ไม่เกิน 1 กรัม) ราคา 100,000 บาทขึ้นไป ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ 250,000 บาทขึ้นไป
จำหน่ายกัญชา ราคา 80,000 บาทขึ้นไป
จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ไม่เกิน 1 กรัม ราคา 100,000 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 1 – 5 กรัม 300,000 บาทขึ้นไป
จำหน่ายฝิ่น ราคา 100,000 – 300,000 บาทขึ้นไป
... วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท**ดูปริมาณด้วย
– เสพ ราคา 30,000 – 50,000 บาทขึ้นไป
– ครอบครอง ราคา 50,000 – 100,000 บาทขึ้นไป
– จำหน่าย ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ป้องกันการใช้สารระเหยสูบดมสารระเหย กาว ราคา 5,000 บาทขึ้นไป
... จราจรทางบกฯ
ขับรถประมาท ชนแล้วหนี ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนี ราคา 30,000 บาทขึ้นไป
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหลบหนี ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
ขับรถประมาทมีผู้ถึงแก่ความตาย รถธรรมดา ราคา 150,000 บาทขึ้นไป
ขับรถประมาทมีผู้ถึงแก่ความตายรถสาธารณะ ราคา 180,000 บาทขึ้นไป
ขับรถประมาทมีผู้ถึงแก่ความตายรถสาธารณะหลบหนี ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
... ลิขสิทธิ์ฯ
ละเมิดลิขสิทธิ์ (ม. 24,25,26) ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
ถ้าละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ละเมิดลิขสิทธิ์ (ม. 27) ราคา 40,000 บาทขึ้นไป
... อื่น ๆ
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ยา ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ยาสูบ ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
จัดหางานเพื่อทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
จัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
มีวัสดุเทปโทรทัศน์ไม่ผ่านการพิจารณา ราคา 10,000 บาทขึ้นไป
เตร็ดเตร่เพื่อค้าประเวณีในที่สาธารณะ ราคา 5,000 บาทขึ้นไป
ค้าประเวณีในสถานค่าประเวณี ราคา 5,000 บาทขึ้นไป
เป็นธุระจัดหาหญิงเพื่อการค้าประเวณี ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ศุลกากร ราคา 200,000 – 300,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าด้วย
พ.ร.บ. ชั่ง ตวง วัด ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. โรงงาน ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ราคา 80,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว ราคา 40,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. อาคาร ราคา 80,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ป่าไม้ โรงงานแปรรูป ราคา 200,000 บาทขึ้นไป

เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว บริการด้วยใจ

ทั้งนี้อัตราค่า เช่าหลักทรัพย์ เพื่อทำการ ประกันตัวผู้ต้องหา จะเป็นเท่าไหร่ให้ตรวจสอบ ณ สถานที่หรือดูที่หน้างานจริง ๆ สอบถามให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไป เพราะหลักทรัพย์อาจมีราคาเพิ่มขึ้นตามวันเวลาที่เปลี่ยนไป ให้ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งขอย้ำ เพราะการทำงานต้องเริ่มต้นจากตรงจุดนี้ ต้องทราบ หลักทรัพย์ประกันตัว เพื่อนำมาคำนวณค่า เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา

Advertisements

One thought on “เรื่องเช่าหลักทรัพย์

  1. มีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับการเช่าหลักทรัพย์หน่อย ว่าในคดีบางคดีทำไมจึงมีความยุ่งยากมาก เช่นคดีที่มีการฟ้องฟ้องสำนวนหรือ 3 สำนวน ต่างกรรมต่างวาระ ดูแล้วจะมีเงื่อนไขเยอะ และไม่ทราบว่าเราพอที่จะมีทางแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ในการทำงานนี้ เพราะว่าเป็นห่วงตัวผู้ต้องหา ซึ่งกำลังอยู่ในคุก ตอนนี้ประกันตัวไม่ได้ กำลังยุ่งมาก คิดว่าจะทำยังไงต่อไปหาที่ปรึกษามาหลายที่ แต่ยังไม่มีใครพอที่จะดำเนินการได้อย่างที่เราหวังเอาไว้ หากมีคำแนะนำประการใด ขอรบกวนตอบมาในอีเมลก็ได้ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s